Слухи

Способността на човек да чува и разбира фонемите в езика или звуците в думата е от особено значение за възприятието на речта. В нашия език има 45 звука, които изписваме с 30 графични знака. В развоя си българският език претърпява множество промени, които неминуемо дават отражение върху фонематичното му звучене. (Имам предвид палатализацията; ятовата, носовите и еровите гласни; метатезата на групите ОР, ОЛ / ЕР, ЕЛ между съгласни; сонантичните Р и Л; монофтонгизацията на дифтонгите…). В тази статия ще ви предложа няколко игри за формирането и коригирането на фонематичен слух.

Формирането на фонематичен слух у децата произхожда както от възприятието на устната реч от околните, така и от техните първоначални опити да задвижат говорните си механизми. Слухът на новороденото до първата му годинка е непригоден все още за финото разграничаване на говорните звуци. Първото полугодие на втората година съвпада с началото на активната манипулация на речевите звуци. Това е периодът, когато детето започва да говори, когато усвоява речта и преминава към развитие на разбирането. Третата година е чувствителен период за усъвършенстване на езиковите умения. Сега вече детето упражнява граматически правилната реч. До петата си годинка децата са в състояние да определят наличието или отсъствието на звук в думата.

Но ако детето е с нарушен фонематичен слух, то няма да възприеме правилна реч. Невъзможността да разграничи група от звукове води до тяхното смесване (П-Б, К-Г, С-Ц, С-Ш, Ш-Ж…)…

Затова:

Игра 1: Слушай и помисли с кой звук ще започнеш ти

Целта на играта е да развие умението за изслушване, разбиране и прилагане на словесната инструкция.

Необходими материали – тематични картинки (снимки) и карти с въпроси.

1 2 3
Торба от кожа, която се използва за носене на различни неща. Чанта (дамска чанта)
Бели ххххххххх къде отлетяхте?
Дойде ли ви края изберете дружки.
Пеперуда
Жаба, жабурана в жабурняка взе да квака.
Квака-квак, квака-квак.
Где, детенце, си се скрило пак?
Жаба
На диванче под юрганче
хххх бяло се е свряло.
Хърка, мърка недоволно-
прави се на болно.
Коте
Корабчето плава, плава
като в океан.
Искам, искам аз да бъда
негов капитан.
Кораб
Невисок шкаф с чекмеджета, в който се държат сгънати дрехи, спално бельо и др. Скрин
Цветна е като дъгата -тя — приятелката на цветята.
И разпери ли крилцата
радва всички с красотата.
Пеперуда

Игра 2: Слушай, помисли и отговори – звука на думичките намери

Думи, започващи със звука

1 2 3
Женско име, започващо с А Ана
Плод, който съдържа в себе си женското име Ана Ананас
Как се казва рожбата на овцата? Агънце
Пътнически транспорт. Автобус
Пътека между редици от дървета и храсти в парк. Алея

Думи, започващи със звука

1 2 3
Бяло момиче изпод снега наднича. Кокиче
Рога носи — вол не е. Мляко дава — крава не е. Брада носи — поп не е. Коза
Колкото му тънка снагата, толкова му е остра сабята. Комар
На цифра осем силно тя прилича и Мечо много я обича. Круша
Мъничко, но силничко — цяла къща пази. Ключ

Като цяло развиването на фонематичен слух при децата изисква провеждането на различни игри и упражнения, в които е необходимо да отделим думи със зададения или проблемния звук от фрази, стихчета и гатанки с помощта на въпроси-подсказки или тематично подбрани картинки. Продължаваме с думи, започващи със звука .

1 2 3
Птица. Гълъб
Наниз или друго някакво украшение за носене на шията. Огърлица. Гердан
Бара, локва, вир. Гьол
Много дървета, които са расли на едно място. Гора
Част от човешкото тяло. Глава
Който плува под вода. Гмурец
Мястото, където птиците снасят яйчицата си. Гнездо
Есенен плод. Грозде
Меден съд с тесен отвор и похлупак за прибиране на течности или предмети. Гюм

Думи, започващи със звука

1 2 3
Плажът в златисто облян е. С мека прегръдка ни мами. Пясък
Цифра. Пет
Крив съм, ляв съм — изправя ли се, небето стигам; Тясно и дълго изравнено място по земята за вървене и за пътуване. Път
Детска играчка, която се завърта. Пумпал
Без вретено жица преде. Рибар не е тънка мрежа плете. Паяк
Тънко, дълго, цял свят облича. Платно
Петима братя — един с друг не си приличат. Петима души — един без друг не могат. Пръстите
Крилато животно, покрито с пера. Птица
Лирична църковна песен за възхвала на Бога. Псалм. (повтаря) Псалм

Думи, започващи със звука

1 2 3
Мечо зимен сън заспа. Пак в бърлогата се свря. Бърлога
Бяла спретната къщурка с две липи отпред. Тука майчина милувка сетих най-напред. Бял
Глагол, действие. Бдя, бдиш, бдях, бдял. Бдя
Камък на шупли като гъба; Биберон Бигор
Учтива дума. Благодаря
Роднина. Брат
Тичам, припкам, търча. Бягам

Думи, започващи със звука

1 2 3
Зеленчук. Салата
Дълга Яна стига няма. Сянка
Местен празник на селище. Събор
Цифра 2 и цифра 2 — вярно ако ги сберем — правят 4, дете. Сбор
От едно огнище цял свят се грее. Слънце
Свиря на ксилофон. Свиря
Направа като къща, дом. Сграда
Ден от седмицата Сряда
Малки сме, но работливи, ние зайченцата сиви. Скок-подскок, скок-подскок, ех, че радостен живот! Скок

Думи, започващи със звука

1 2 3
Вид дребна морска рибка. Цаца
Зеленчук. Целина
Кореноплодно растение. Цвекло
Разтворила се пъпка на растение, която после връзва плод и дава семе; Краска (червена, синя…). Цвят
Една чудесна песничка щурче ми подари. Застават в кръг момчетата с цигулки в ръце. Цигулка
Женско име. Цонка
Малкото врабче Сивушко да чете на глас се учи. Црък-црък засрича, буквичките заобича. Црък-црък
Лечебно средство. Цяр
Цар царува в Цариград. Цар

Думи, започващи със звука

1 2 3
Шалче на вратлето слага си детето. Шал
Писана шейна премина в бялата партина. Шейна
Борчето е също украсено — с мънички шишарки позлатено. Шишарка
Глъч, смут, олелия, врява. Шум
Тихо се сипе първия сняг… Шаро е още малко кутре. Шаро
Цифра. Шест
Искам аз шофьор да стана — таткава отмяна. Шофьор
Вид игра. Шах
Газирана напитка. Швепс

Думи, започващи със звука

1 2 3
Метал. Желязо
На дъба децата падат по земята с шапчици в ръката. Жълъд
Един брат в девет ризи стои. Жито
Детска игра. Жмичка
Породист кон. Жребец
Вътрешен орган. Жлъчка
Горещина. Зной. Жега

Упражненията за развитие на фонематичните процеси са с комбиниран характер – освен формиране на фонематичен слух развиват и когнитивните умения за памет, мисъл и концентрация на вниманието. Разбира се, материалът не претендира да е изчерпал всичко по темата. Друг примерен сценарий на игрите за изслушване и назоваване на определен звук може да бъде, да речем, едно въведение с артикулиране на вокалите (А, О, Е, Ъ, У, И), на дифтонгите (Ю, Я), на звучните билабиални съгласни (М, Б) и пр. в зависимост от корекционното занимание. Или пък ако заниманието е за диференциране на звукове, то по двойки да се назовават думи, започващи с тях.

Приятни мигове!

Обязательное наличие абсолютного слуха для профессионального музыканта — это распространенное заблуждение. Абсолютный слух (то есть способность с большой степенью точности определять высоту звука, не сверяясь с эталоном) является желательной, но не обязательной составляющей слуха музыкального, без которого занятие музыкой действительно представляется весьма проблематичным.

Далеко не все профессиональные музыканты обладают абсолютным слухом. В европейских оркестрах таких всего около десяти процентов. Правда, среди не-музыкантов абсолютный слух есть лишь у одного из десяти тысяч, но в любом случае наличие абсолютного слуха не сделает вас ни Моцартом, ни Паганини — как острое зрение еще не делает человека талантливым художником. Два обладателя абсолютного слуха — музыканты боннского Бетховенского оркестра — рассказали о преимуществах этого дара и связанных с ним проблемах.

Geoffrey Winter

Джефри Винтер и его «опасный инструмент»

«Слышать звук внутри себя»

Американец Джеффри Винтер (Geoffrey Winter), валторнист боннского оркестра, как говорится, еще под стол ходил пешком, когда у него обнаружился абсолютный слух. Отец его был музыкантом. Кстати, считается, что именно ранний контакт с музыкой способствует развитию у ребенка способности точно определять высоту звука. А навык воспроизводить мелодию формируется уже к трем-четырем годам.

«Сегодня для меня как для духовика — это очень практичное умение, — говорит Винтер. — Все валторнисты мира знают опасность нашего инструмента: ты нажимаешь на вентиль и раздается… иной раз бог весть что раздается. А я, прежде чем извлечь звук, слышу его как бы внутри себя.»
Наказание слухом

А вот для коллеги Джеффри Сюзанны Патитц (Susanne Patitz) ее абсолютный слух — скорее обуза: » Меня как альтистку он делает негибкой в музыкальном отношении, — жалуется она. — А мне приходится ведь играть в группе!»

Определенные группы оркестра играют иногда чуть выше или чуть ниже, высотный строй колеблется. Исполняя старинную или, наоборот, новую музыку дирижеры и концертмейстеры нередко чуть «сдвигают» звук. Для Татьяны Патитц — это пытка, ведь она играет идеально точно и ничего не может с собой поделать! «Например, я не могу играть музыку барокко с ее «плавающим» звуком, — рассказывает Сюзанна. — Однажды меня пригласили аккомпанировать в концерте, где одну из партий исполняли на старинном органе, и надо было строиться по нему. И я не смогла. Я даже специально настроила свой инструмент на искомые полтона ниже, но мои пальцы непроизвольно стали играть так, чтобы высота звука была прежней.»

Альтистка Сюзанна Патитц

Альтистка Сюзанна Патитц

Мучительны для людей с абсолютным слухом и посторонние звуки, которых обычный человек не замечает или, по крайней мере, не придает им особенного значения. «Например, рядом с нашим репетиционным залом идет стройка, и ее шум слышен, — жалуется Винтер. — Я подсознательно анализирую каждый звук и могу вам сказать, на точно какой высоте тарахтит дрель или грохочет отбойный молоток.»

Зато встреча с настоящей музыкой становится для людей с абсолютным слухом очень интенсивным переживанием: «Девяносто процентов всей музыки я воспринимаю как неудовлетворительную, — признается Сюзанна Патитц. — Она вызывает у меня чисто физически неприятное ощущение. Но зато ради оставшихся десяти процентов стоит все это терпеть! У меня мурашки идут по коже, и время как будто останавливается. К сожалению, это бывает нечасто, но все-таки бывает.»

Авторы: Корнелия Рабиц / Анастасия Рахманова
Редактор: Ефим Шуман