Пр НК

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

Приложение № 17

Утверждены

Советом по железнодорожному

транспорту государств-участников

Содружества

(протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57)

ПРАВИЛА ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

ВАГОНОВ, ИХ ДЕТАЛЕЙ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПР НК В 1-2012

1. Область применения

3. Термины и определения

4. Общие требования

5. Условия проведения неразрушающего контроля

6. Технологическая документация по неразрушающему контролю

7. Средства неразрушающего контроля

8. Квалификация персонала по неразрушающему контролю

9. Требования безопасности и охраны окружающей среды

Приложение А (обязательное). Положение по аттестации подразделений (лабораторий) неразрушающего контроля

Приложение Б (обязательное). Положение о подготовке, повышении квалификации, периодической проверке знаний и сертификации персонала по неразрушающему контролю

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

1. Область применения

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

1.1 Настоящие Правила предназначены для применения на предприятиях государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики при ремонте вагонов магистральных железных дорог широкой колеи 1520 (1524) мм.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

1.2 Настоящие Правила разработаны с учетом ГОСТ 1.5 и распространяются на неразрушающий контроль деталей, соединений и составных частей вагонов магистральных железных дорог широкой колеи 1520 (1524) мм.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

1.3 Настоящие Правила являются частью единого и систематизированного свода правил, который устанавливает общие и специальные требования к неразрушающему контролю деталей, соединений и составных частей вагонов, выполняемому при ремонте вагонов в соответствии с требованиями технической документации, и включает следующие нормативные документы:

— ПР НК В.1 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения»;

— ПР НК В.2 «Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования»

— ПР НК В.3 «Правила неразрушающего контроля литых деталей тележек грузовых вагонов при ремонте. Специальные требования»

— ПР НК В.4 «Правила неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования»

— ПР НК В.5 «Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте вагонов. Специальные требования»

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

1.4 Настоящие Правила регламентируют общие требования к организации и применяемым видам (методам) неразрушающего контроля, условия и порядок выполнения неразрушающего контроля, а также устанавливают общие требования к технологической документации по неразрушающему контролю, средствам неразрушающего контроля и квалификации персонала по неразрушающему контролю.

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты

Вы можете купить этот документ
7500 тг

З метою захисту соціально незахищених верств населення – таких як пенсіонери, багатодітні сім’ї та внутрішньо переміщені особи, інші особи, які в більшості своїй перебувають за межею бідності, від надмірного оподаткування товарів першої необхідності, ВРУ зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту соціально незахищених верств населення від надмірного оподаткування» (законопроект № 3811).

Пропонується зменшення ставки ПДВ з 20% до 0% при продажу/постачанні таким соціально незахищеним верствам населення, продуктів харчування, напоїв (окрім алкогольних напоїв), лікарських засобів, виробів медичного призначення, житлово-комунальних послуг, в т.ч. теплової енергії, природного газу, електричної енергії та послуг з їх постачання.

Для суб’єктів господарювання запровадження нововведень можливе для застосування без понесення ними додаткових витрат, адже як при ручному, так і при автоматизованому продажу можливим є корегування ціни за рахунок зміни ставки податку, яка застосовується для оподаткування товару. Відповідний порядок може бути затверджено Урядом.

Також законодавчо пропонується заборонити органам виконавчої влади збирання даних по кожній операції купівлі, оскільки це призведе до значних адміністративних незручностей (наприклад, необхідність зазначення кожного номеру документу при здійсненні розрахунку, в роздрібній торгівлі призведе до значного збільшення тривалості касового обслуговування покупця; при цьому в разі описки, її неможливо буде виявити при відсутності фіскального чеку, а це в свою чергу призведе до неможливості наступного виправлення в державних інформаційних реєстрах, які можуть бути використані для верифікації соціальних виплат). Саме тому законодавчо передбачається вимога до Уряду запровадити заборону із збирання не знеособленої інформації про обсяги придбання/постачання товарів, робіт, послуг для таких окремих категорій громадян.

Законопроектом передбачається запровадження Урядом відповідного порядку підтвердження особою свого статусу для цілей застосування нульової ставки ПДВ – але у разі, якщо Уряд не запровадить даний порядок протягом визначеного часу – особи мають право використовувати наявні довідки/посвідчення для застосування нульової ставки ПДВ при постачанні відповідних товарів/робіт/послуг.

(законопроект № 3811).